Metallfärgning

Metallfärgningen hör till ett arbetes slutbehandling och är en metod att på kemisk väg förändra metallytans färg. Den vanliga benämningen på denna färgning är ”oxidering”, ett uttryck som i själva verket är oegentligt. Oxidering innebär som bekant en förändring under påverkan av luftens syre. När t.ex. koppar och silver ges en dekorativ svartfärgring sker denna genom användandet av en blandning med svavellever. Härigenom bildas kopparsulfid, som i likhet med oxiden är svart. Troligen har termen oxidering uppkommit genom att de båda kemiska processerna var och en ger en svartfärgning åt metallen. Att oxidera en metallyta vackert är ett, förfarande, som kräver mycket övning och ett säkert öga. Ett oavvisligt krav för att färgningen skall lyckas, är att metallytan först rengörs och avfettas minutiöst. Detta sker genom:

  1. Betning och avsköljning i rent vatten.
  2. Kratsning och ibland även avborstning med en gröt av wienerkalk och vatten. Detta förfarande är nödvändigt, när det gäller högglanspolerade föremål. En halvblank metallyta blir resultatet om föremålet skuras av med pulvriserad pimpsten som blandats ut med vatten till en gröt. Denna behandling gör metallytan ren och fettfri.
  3. För säkerhets skull kan en kontroll göras genom att man sänker ner föremålet i rent, kallt vatten. Färgningen kan påbörjas om vattnet inte uppvisar några som helst spår av fettpärlor.

Silver: svart färg

Detta bad används kallt och ger ett gott resultat, lösningen består av:

Svavellever 25 g
Ammoniumkarbonat 10 g
Vatten 100 g

Lösningen penslas på, eller också sänks föremålet ned i badet tills önskad färg erhållits. Därefter avsköljs det i rent vatten. Om man önskar en svagare oxidering, avtoning, av vissa partier, kan den åstadkommas genom att man efter svartfärgningen gnider med pimpstenspulver tills man uppnår den önskade ljushetsgraden. Allra sist följer en lätt glansning med något putsmedel och härefter tvättning i ljumt vatten tillsatt med några droppar ammoniak samt syntetiskt tvättmedel.

Koppar: brun till, svart färg

Lösningen består av:

Svavellever 15-20 g
Salmiak 2-3 g
Vatten 1000 g

Mässing: svart färg

Lösningen består av:

Kopparkarbonat 100 g
Ammoniak 1000 g
Vatten 100-150 g

Koppar och mässing efterbehandlas och rengörs på samma sätt som silver efter fägringen.

Tenn: grå färg

Järnklorid 10 g
Vatten 90 g

Föremålet nedlägges i badet några minuter därefter avsköljning i rent kallt vatten och avtorkning.

Avtoning utförs med stålull 000-an (även pimpsten 6/0-an). En vacker yta kan även erhållas g€enom kratsning.

Polering sker med något av de vanliga metallputsmedel, som finns i handeln.